Teaching Staff

Dr. Anuradha Supekar

Mr Sanket Supekar
DOB: 16-06-1971
B.Ed. M.Ed. Ph.d. in Education

Dr. Rekha Chordia

Mr.Deepchandra Ranka
DOB: 06/24/1973

Dr. Mitali Bajaj

Mr. Anand Bajaj
DOB: 03/07/1988
B.Ed. M.Ed. M.A. (Psychology),Ph.D in Education

Mr. Sunil Manderiya

Mr. P C Manderiya
TE21013825
DOB: 02/05/1978
B.Ed. M.Ed. Ph.D. (Pursuing)

Mr. Nitesh Kumar Nagar

Mr. M K Nagar
DOB: 03/13/1979
M.Sc. (Chemistry) B.Ed. M.Ed.

Dr. Shirly Singh

Mr. Sanjay Singh
DOB: 21/11/1983
B.Ed,M.Ed..Ph.D. (Philosophy)

Mrs. Mukta Agrawal

Mr. Radhe Shyam Agrawal
DOB: 07/01/1981
B.Ed. M.Ed. Ph.D. (Pursuing)

Mr. Sanjay Choukse

Mr. S. Lal Choukse
DOB: 06/11/1974
B.A. (Drawing) M.A. (Drawing)

Mrs. Rani Sharma

Mr. Vijay Sharma
DOB: 03/03/1985
B.Ed. M.Ed.

Mrs. Ranjana Shinde

Mr. Ravi Shinde
DOB: 26-09-1986
D.Ed. M.Ed. M.B.A. Ph.D. (Pursuing)

Mrs. Dhanashri Jadhav

Mr.Chandrasen Jadhav
DOB: 08/12/1982
M.A. M.Ed.

View All Teaching Staff